HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zrušení faxové úlohy prostřednictvím stavu faxové úlohy

background image

Zrušení faxové úlohy prostřednictvím stavu faxové úlohy

Faxovou úlohu lze popsaným způsobem zrušit v následujících situacích:

Zařízení čeká na opakování vytáčení po komunikační chybě nebo po volání na obsazený fax nebo
na fax, který neodpovídá.

Odeslání faxu je naplánováno na pozdější dobu.

Chcete-li zrušit faxovou úlohu prostřednictvím stavu faxové úlohy, postupujte takto:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Stav úlohy faxu.

3.

Pomocí tlačítek

<

nebo

>

vyhledejte v seznamu čekajících úloh položku, kterou chcete vymazat.

4.

Stisknutím tlačítka zvolte úlohu, kterou chcete zrušit.

5.

Stisknutím tlačítka potvrďte zrušení úlohy.