HP LaserJet 3050 All in One Printer - Prohlášení EU pro telekomunikační provoz

background image

Prohlášení EU pro telekomunikační provoz

Tento produkt má být připojen k analogové veřejné telekomunikační síti PSTN zemí/oblastí Evropského
hospodářského společenství. Splňuje podmínky směrnice EU R&TTE Directive 1999/5/EC (Příloha II)
a přináší příslušné označení o shodě (CE). Další informace naleznete v Deklaraci o shodě vydané
výrobcem v jiné části této příručky. Vzhledem k odlišnostem v telekomunikačních sítích jednotlivých
zemí/oblastí nemusí produkt poskytovat bezpodmínečnou jistotu úspěšného provozu v koncovém bodě
každé telekomunikační sítě. Kompatibilita sítí závisí na správnosti vybraného nastavení, které musí
zákazník provést při přípravě připojení k telekomunikační síti. Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské
příručce. Máte-li problémy s kompatibilitou sítě, obraťte se na dodavatele nebo na službu Help desk
společnosti Hewlett-Packard v dané zemi/oblasti. Pro připojení ke koncovému bodu telekomunikační
sítě může operátor místní sítě vyžadovat splnění dalších podmínek.