HP LaserJet 3050 All in One Printer - Prohlášení Nového Zélandu o telekomunikacích

background image

Prohlášení Nového Zélandu o telekomunikacích

Udělení povolení Telepermit jakékoli položce koncového zařízení svědčí pouze o tom, že společnost
Telecom uznává, že tato položka splňuje minimální podmínky pro připojení k její síti. Neznamená
žádnou podporu produktu společností Telecom ani neposkytuje žádný druh záruky. Především
neposkytuje žádné záruky, že každá položka bude ve všech ohledech fungovat správně s jinou položkou
zařízení, které má povolení Telepermit a je od jiného výrobce nebo jiného modelu. Z udělení povolení
Telepermit také nevyplývá, že je každý produkt kompatibilní se síťovými službami společnosti Telecom.

Toto zařízení nemusí efektivně předávat hovory jinému zařízení, které je připojeno ke stejné lince.

Toto zařízení by nemělo být nastaveno tak, aby automaticky vytáčelo pohotovostní linku společnosti
Telecom 111.

This product has not been tested to ensure compatability with the FaxAbility distinctive ring service for
New Zealand.

CSWW

Prohlášení EU pro telekomunikační provoz

395