HP LaserJet 3050 All in One Printer - Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie)

background image

Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie)

Změna nastavení na více světlejší nebo tmavší ovlivňuje kontrast kopie. Následující postup umožňuje
změnit kontrast pouze pro aktuální úlohu kopírování.

Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu

1.

Stisknutím tlačítka

Světlejší/tmavší

na ovládacím panelu zařízení lze zobrazit aktuální nastavení

kontrastu.

2.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

lze upravit nastavení. Posunete-li jezdec doleva, bude kopie světlejší než

předloha, posunete-li jezdec doprava, bude kopie tmavší než předloha.

3.

Stisknutím tlačítka

Spustit kopírování

se volba uloží a okamžitě se spustí úloha kopírování.

Stisknutím tlačítka se volba uloží, aniž by se zahájilo kopírování.

Poznámka

Změna nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování.

Po tuto dobu se na displeji ovládacího panelu zobrazuje zpráva Nastavení = vlastní.

Úprava výchozího nastavení kontrastu

Poznámka

Výchozí nastavení světlejší nebo tmavší ovlivňuje všechny úlohy kopírování.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení kopírování a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Vých. kontrast a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

lze upravit nastavení. Posunete-li jezdec doleva, budou všechny kopie

světlejší než předloha, posunete-li jezdec doprava, budou všechny kopie tmavší než předloha.

5.

Výběr uložíte stisknutím tlačítka .

CSWW

Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie)

119