HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kopírování fotografií a knih (pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

background image

Kopírování fotografií a knih (pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

131

background image

2.

Opatrně zavřete víko.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

3.

Lehce přitlačte kryt dolů, aby se kniha přitiskla k povrchu skleněné desky skeneru.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

.

132

Kapitola 7 Kopírování

CSWW

background image

Zobrazení nastavení kopírování (pouze HP LaserJet

3390/3392 vše v jednom)

Stisknutím tlačítka

Aktuální nastavení

zobrazíte nastavení kopírování pro aktuální úlohu kopírování.

Zobrazení nastavení kopírování

1.

Stisknutím tlačítka

Aktuální nastavení

zobrazíte aktuální nastavení pro oboustranné kopírování.

2.

Dalším stisknutím tlačítka

Aktuální nastavení

můžete procházet jednotlivá nastavení kopírování

pro aktuální úlohu kopírování. Nastavení by se měla zobrazit v tomto pořadí: oboustranné
kopírování, zmenšení/zvětšení, kvalita kopírování, počet kopií, zdrojový zásobník, formát média,
typ média, kompletování a nastavení kontrastu.

-nebo-

Pomocí tlačítek

<

a

>

změňte požadované nastavení a pak stiskněte tlačítko .

3.

Opakováním kroku 2 zobrazíte zbývající nastavení kopírování a nastavení kopírování, která chcete
změnit.

CSWW