HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3050 vše v jednom)

background image

Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3050

vše v jednom)

Kopírování vícestránkových oboustranných dokumentů (HP LaserJet 3050 vše v jednom)

Kopie, které vzniknou tímto postupem, jsou vytisknuty na jednu stranu a je potřeba je ručně
zkompletovat.

1.

Dokumenty, které mají být zkopírovány, vložte do vstupního zásobníku automatického podavače
dokumentů první stranou otočenou lícem dolů a horním okrajem stránky směrem do podavače.

2.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

. Zkopírují se a vytisknou liché stránky.

3.

Vyjměte stoh z výstupní přihrádky automatického podavače dokumentů a znovu jej vložte do
podavače tak, aby poslední strana byla lícem dolů a horním okrajem směrem do podavače.

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

. Zkopírují se a vytisknou sudé stránky.

5.

Zkompletujte výtisky kopií lichých a sudých stránek.

126

Kapitola 7 Kopírování

CSWW

background image

Kopírování oboustranných dokumentů (HP LaserJet

3052/3055 vše v jednom)

Kopírování vícestránkových oboustranných dokumentů (3052/3055 vše v jednom)

Kopie, které vzniknou tímto postupem, jsou vytisknuty na jednu stranu a je potřeba je ručně
zkompletovat.

1.

Dokumenty, které mají být zkopírovány, vložte do vstupního zásobníku automatického podavače
dokumentů první stranou otočenou lícem nahoru a horním okrajem stránky směrem do podavače.

2.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

. Zkopírují se a vytisknou liché stránky.

3.

Vyjměte svazek z výstupní přihrádky automatického podavače dokumentů a znovu jej vložte do
podavače tak, aby poslední strana byla nahoře lícem vzhůru a horní hranou směrem do podavače.

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

. Zkopírují se a vytisknou sudé stránky.

5.

Zkompletujte výtisky kopií lichých a sudých stránek.

CSWW