HP LaserJet 3050 All in One Printer - Spuštění úlohy kopírování

background image

Spuštění úlohy kopírování

Poznámka

Na zařízení HP LaserJet 3052 vše v jednom nejsou žádná tlačítka faxu. Ovládací

panel zobrazený na ovládacím panelu zařízení HP LaserJet 3055 vše v jednom.

116

Kapitola 7 Kopírování

CSWW

background image

Chcete-li pomocí tohoto zařízení kopírovat, postupujte následovně.

1.

Vložte dokument do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů. Vložte dokumenty
lícem dolů do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů zařízení HP LaserJet
3050 vše v jednom nebo lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače
dokumentů zařízení HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom. Zásobník ADF se
doporučuje pro kopírování vícestránkových dokumentů.

HP LaserJet 3052/3055
HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

-nebo-

Vložte dokument na skleněnou desku skeneru l(pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v
jednom). Dokumenty pokládejte lícem dolů (vždy jen jednu stránku) tak, aby levý horní roh
dokumentu lícoval s pravým dolním rohem skla.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

2.

Stisknutím tlačítka

Spustit kopírování

na ovládacím panelu zahájíte kopírování.

3.

Opakujte postup pro každou kopii.

Podrobnější pokyny pro vkládání dokumentů do skeneru nebo do vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů naleznete v části

Vkládání dokumentů při faxování, kopírování a skenování

.

Poznámka

Pokud je jeden dokument vložen do vstupního zásobníku automatického podavače

dokumentů a druhý na snímací desce skeneru, zařízení automaticky skenuje z automatického
podavače dokumentů.