HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odstranění uvíznutého média z dráhy pro automatický oboustranný (duplexní) tisk

background image

Odstranění uvíznutého média z dráhy pro automatický oboustranný (duplexní)

tisk

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v cestě automatického oboustranného tisku, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutých médií nepoužívejte ostré objekty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození vzniklá ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1.

Otevřete zadní výstupní dvířka.

2.

Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

3.

Vyjměte zásobník 2.

4.

Stlačte dolů zelenou páčku na dvířkách dráhy pro automatický oboustranný tisk na přední straně
zařízení.

CSWW

Další: Postup ...

261

background image

5.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

6.

Zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

7.

Znovu nainstalujte hlavní vstupní zásobník (zásobník 2).

8.

Otevřete dvířka pro automatický oboustranný tisk na zadní straně zařízení.

262

Kapitola 11 Postup ...

CSWW

background image

9.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

10.

Zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

CSWW

Další: Postup ...

263