HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odstranění uvíznutého média z oblasti tiskové kazety

background image

Odstranění uvíznutého média z oblasti tiskové kazety

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v oblasti tiskových kazet, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutých médií nepoužívejte ostré objekty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození vzniklá ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1.

Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte tiskovou kazetu.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo poškození tiskové kazety, snažte se ji co nejméně

vystavovat přímému světlu.

2.

U zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom otevřete zadní výstupní dvířka a otočte zelené
tlakové páčky směrem dolů.

3.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

CSWW

Další: Postup ...

253

background image

4.

Vraťte tiskovou kazetu na místo a zavřete dvířka tiskové kazety.

HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

5.

U zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom zavřete zadní výstupní dvířka.