HP LaserJet 3050 All in One Printer - Uvolnění uvíznutých médií ze vstupních zásobníků (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

background image

Uvolnění uvíznutých médií ze vstupních zásobníků (HP LaserJet 3050/3052/3055

vše v jednom)

Chcete-li odstranit papír uvíznutý ve vstupních zásobnících, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutých médií nepoužívejte ostré objekty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození vzniklá ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1.

Otevřete zásobník 1 a vytáhněte všechna viditelná uvíznutá média ven ze zařízení.

2.

Pokud nejsou žádná takové média vidět, otevřete dvířka tiskové kazety, vyjměte tiskovou kazetu
a otočte horním vodítkem médií. Opatrně vytáhněte média směrem nahoru ven ze zařízení.

3.

Zavřete zásobník 1.

254

Kapitola 11 Postup ...

CSWW