HP LaserJet 3050 All in One Printer - Uvolnění uvíznutých médií ze vstupních zásobníků (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Uvolnění uvíznutých médií ze vstupních zásobníků (HP LaserJet 3390/3392 vše

v jednom)

Chcete-li odstranit papír uvíznutý ve vstupních zásobnících, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění uvíznutých médií nepoužívejte ostré objekty, jako jsou pinzety

nebo špičaté kleště. Na poškození vzniklá ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1.

Otevřete zadní výstupní dvířka.

2.

Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

3.

Otevřete dvířka jednostránkového prioritního vstupního zásobníku (zásobník 1).

HP LaserJet 3390/3392

CSWW

Další: Postup ...

255

background image

4.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Vytáhněte uvíznutá média přímo ven ze zařízení. Vytahováním

uvíznutých médií ze zařízení pod šikmým úhlem můžete zařízení poškodit.

HP LaserJet 3390/3392

5.

Zavřete dvířka jednostránkového prioritního vstupního zásobníku (zásobník 1).

HP LaserJet 3390/3392

6.

Otevřete zásobník 2 a zásobník 3.

7.

Uchopte oběma rukama boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

256

Kapitola 11 Postup ...

CSWW

background image

8.

Pokud nejsou žádná takové média vidět, otevřete dvířka tiskové kazety, vyjměte tiskovou kazetu
a otočte horním vodítkem médií. Opatrně vytáhněte média směrem nahoru ven ze zařízení.

9.

Zavřete hlavní vstupní zásobník (zásobník 2).

10.

Zavřete zadní výstupní dvířka.

CSWW

Další: Postup ...

257