HP LaserJet 3050 All in One Printer - Vkládání sponek

background image

Vkládání sponek

Každá kazeta se sponkami obsahuje 1500 sponek. Chcete-li do zařízení vložit sponky, nainstalujte
kazetu se sponkami.

Vložení sponek

1.

Otevřete dvířka sešívačky.

Poznámka

Otevřením dvířek bude sešívačka mimo provoz.

2.

Pokud měníte kazetu se sponkami (například když se spotřebují všechny sponky v kazetě),
vyjměte původní kazetu ze zařízení.

3.

Vložte kazetu s 1 500 sponkami do otvoru ve dvířkách sešívačky.

CSWW

Další: Postup ...

247

background image

4.

Zavřete dvířka sešívačky.

248

Kapitola 11 Postup ...

CSWW