HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zobrazení položek nabídky ovládacího panelu zařízení (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Zobrazení položek nabídky ovládacího panelu zařízení (HP LaserJet

3390/3392 vše v jednom)

Z ovládacího panelu zařízení vytiskněte přehled nabídek, který zobrazuje všechny nabídky ovládacího
panelu, kterými lze procházet.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost

Sestavy

a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost

Struktura nabídky

a pak stiskněte tlačítko .

Zařízení vytiskne přehled nabídek.

244

Kapitola 11 Postup ...

CSWW