HP LaserJet 3050 All in One Printer - Opakovaný tisk faxů

background image

Opakovaný tisk faxů

Chcete-li znovu vytisknout fax, protože při prvním tisku došel toner v tiskové kazetě nebo byl použit
nesprávný typ média, můžete se pokusit o opakovaný tisk. Velikost paměti, která je k dispozici, určuje
skutečný počet faxů uložených pro opakovaný tisk. Nejnovější faxy se tisknou jako první, nejstarší
uložené faxy jako poslední.

Tyto faxy se ukládají průběžně. Při opakovaném tisku nebudou vymazány z paměti. Chcete-li tyto faxy
z paměti vymazat, postupujte podle pokynů v části

Odstranění faxů z paměti

.

Opakovaný tisk faxu

Při opakovaném tisku faxu postupujte takto:

Poznámka

Tento postup nemusíte provádět, nepodaří-li se fax vytisknout v důsledku uvíznutí

papíru nebo dojde-li médium v průběhu tisku. V těchto případech se faxy přijímají do paměti.
Jakmile odstraníte uvíznutý papír nebo doplníte média, bude tisk faxu automaticky pokračovat.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Jednou stiskněte tlačítko

>

. Zobrazí se zpráva Funkce faxu.

3.

Stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na položku Opakovat tisk poslední úlohy.

5.

Stiskněte tlačítko . Zařízení začne tisknout naposledy vytištěný fax.

Poznámka

Tisk můžete kdykoli zastavit tlačítkem

Zrušit

.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je toto nastavení přepnuto na možnost Vypnuto, nebude možno znovu

vytisknout chybně vytisknuté nebo vybledlé stránky faxu.

Změna nastavení pro opakovaný tisk faxů

Výchozí nastavení pro opakovaný tisk faxů je Zapnuto. Chcete-li toto nastavení změnit na ovládacím
panelu zařízení, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení přijímání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Znovu tisknout faxy a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte tlačítko .

206

Kapitola 11 Postup ...

CSWW