HP LaserJet 3050 All in One Printer - Odstranění jednotlivce z volby skupinového vytáčení

background image

Odstranění jednotlivce z volby skupinového vytáčení

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Telefonní seznam.

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení skupiny a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Odstranit počet ve skupině a pak stiskněte tlačítko .

6.

Pomocí tlačítek

<

nebo

>

zvolte osobu, kterou chcete ze skupiny odstranit.

7.

Stisknutím tlačítka potvrďte odstranění.

8.

Chcete-li ze skupiny odstranit další osoby, opakujte kroky 6 a 7.

-nebo-

Po dokončení stiskněte tlačítko

Zrušit

.

Poznámka

Odstraněním volby rychlého vytáčení odstraníte tuto volbu také ze všech voleb

skupinového vytáčení, které tuto volbu rychlého vytáčení obsahovaly.

CSWW

Fax: Postup ...

217