HP LaserJet 3050 All in One Printer - Programování voleb skupinového vytáčení

background image

Programování voleb skupinového vytáčení

1.

Každému číslu faxu, které chcete v této skupině použít, přiřaďte volbu rychlého vytáčení. (Pokyny
naleznete v části

Programování nebo úpravy voleb rychlého vytáčení a rychlých tlačítek

.)

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Telefonní seznam.

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení skupiny a pak stiskněte tlačítko .

6.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Přidat nebo upravit skupinu a pak stiskněte tlačítko .

7.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte číslo, které chcete přiřadit k této skupině. Potom stiskněte
tlačítko . Pokud zvolíte číslo od 1 do 10, od 1 do 12 nebo od 1 do 16, přiřadíte také skupinu k
odpovídajícímu rychlému tlačítku.

8.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte název skupiny. Potom stiskněte tlačítko .

9.

Stiskněte rychlé tlačítko a opětovným stisknutím tlačítka potvrďte přidání. Tento krok opakujte
pro každého člena, kterého chcete do skupiny přidat.

-nebo-

Zvolte položku Telefonní seznam a zvolte volbu rychlého vytáčení pro člena skupiny, kterého
chcete přidat. Stisknutím tlačítka potvrďte přidání. Tento krok opakujte pro každého člena,
kterého chcete do skupiny přidat.

10.

Po dokončení stiskněte tlačítko .

11.

Pokud chcete přiřadit více voleb skupinového vytáčení, stiskněte tlačítko a potom opakujte kroky
1 až 10.

216

Kapitola 11 Postup ...

CSWW