HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna nastavení rozlišení

background image

Změna nastavení rozlišení

Poznámka

Zvýšením rozlišení zvýšíte velikost faxu. Zvětšením faxů se zvýší doba odesílání

a může dojít k vyčerpání dostupné paměti v zařízení.

Výchozí nastavení rozlišení od výrobce je Jemný.

Provedením následujících kroků lze změnit výchozí rozlišení pro všechny faxové úlohy na jedno
z následujících nastavení:

Standardní: Toto nastavení poskytuje nejnižší kvalitu a zároveň zajišťuje nejkratší dobu přenosu.

Jemný: Toto nastavení zajišťuje vyšší kvalitu rozlišení než možnost Standardní, která je obvykle
dostačující pro textové dokumenty.

Velmi jemný: Toto nastavení je nejlepší pro dokumenty, které obsahují text i obrázky. Doba
přenosu je delší než při použití možnosti Jemný, avšak kratší než při použití možnosti Fotografie.

Fotografie: Toto nastavení použijte v případě, že budete chtít dosáhnout co nejvyšší obrazové
kvality. Je však také třeba počítat s výrazně delší dobou přenosu.

Změna výchozího nastavení rozlišení

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení odesílání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Výchozí rozlišení a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

lze změnit nastavení rozlišení.

6.

Výběr uložíte stisknutím tlačítka .

Úprava rozlišení aktuální faxové úlohy

1.

Stisknutím tlačítka

Rozlišení

na ovládacím panelu zařízení lze zobrazit aktuální nastavení rozlišení.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

lze vybrat příslušné nastavení rozlišení.

3.

Výběr uložíte stisknutím tlačítka .

Poznámka

Tímto postupem změníte rozlišení faxu pro aktuální faxovou úlohu. Pokyny ke

změně výchozího rozlišení faxů naleznete v části

Změna nastavení rozlišení

.

Poznámka

Chcete-li změnit kontrast faxu nebo formát skenování ze skla skeneru, je nutné

změnit výchozí nastavení. Další informace naleznete v části

Změna výchozího nastavení

kontrastu

a

Změna výchozího nastavení formátu skleněné desky

.

CSWW

Fax: Postup ...

221