HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna výchozího nastavení kontrastu

background image

Změna výchozího nastavení kontrastu

Pomocí kontrastu lze zesvětlit či ztmavit odesílané faxy.

Změna výchozího nastavení kontrastu

Výchozí kontrast je kontrast běžně používaný u faxovaných dokumentů. Ve výchozím nastavení je
jezdec kontrastu ve střední poloze.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení faxu a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení odesílání faxů a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Vých. kontrast a pak stiskněte tlačítko .

5.

Posunete-li jezdec pomocí tlačítka

<

směrem doleva, bude fax světlejší než předloha. Posunete-

li jezdec pomocí tlačítka

>

směrem doprava, bude fax tmavší než předloha.

6.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .

220

Kapitola 11 Postup ...

CSWW