HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kopírování dokumentů pomocí automatického oboustranného (duplexního) tisku (HP LaserJet 3390/3392 vš

background image

Kopírování dokumentů pomocí automatického oboustranného

(duplexního) tisku (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

Stisknutím tlačítka

Oboustranný

na displeji ovládacího panelu nastavíte oboustranný tisk k dosažení

nejrůznějších výsledků.

Poznámka

Výchozí nastavení je 1–1. Pokud je použito jiné nastavení, kontrolka

Oboustranný

na ovládacím panelu se rozsvítí.

Tabulka 11-1

Nastavení tlačítka

Oboustranný

Typ dokumentu

Nastavení tlačítka

Oboustranný

Výsledné kopie

Kontrolka

Oboustranný

Jednostranné

1–1

Jednostranné

Nesvítí

Jednostranné

1–2

Oboustranné

Svítí

Oboustranné

2–2

Oboustranné

Svítí

Vytvoření oboustranných kopií jednostranných dokumentů

1.

Dokumenty, které mají být zkopírovány, vložte do vstupního zásobníku automatického podavače
dokumentů první stranou otočenou lícem nahoru a horním okrajem stránky směrem do podavače.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Oboustranný

.

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Kopírovat 1 na oboustranný a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

.

Vytvoření oboustranných kopií oboustranných dokumentů

1.

Dokumenty, které mají být zkopírovány, vložte do vstupního zásobníku automatického podavače
dokumentů první stranou otočenou lícem nahoru a horním okrajem stránky směrem do podavače.

Poznámka

Oboustranné kopírování z plochy skeneru není podporováno.

HP LaserJet 3390/3392

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Oboustranný

.

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Kopírovat 2 na oboustranný a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

.

CSWW

Kopírování: Postup ...

225

background image

Změna výchozího nastavení tlačítka Oboustranný

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení kopírování a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Výchozí oboustranný a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte, jak chcete normálně používat automatickou duplexní jednotku při

kopírování dokumentů.

5.

Výběr uložíte stisknutím tlačítka .

226

Kapitola 11 Postup ...

CSWW