HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kopírování na média různých typů a formátů

background image

Kopírování na média různých typů a formátů

Zařízení je nastaveno na kopírování na papír formátu Letter nebo A4 v závislosti na zemi/oblasti ve
které bylo zakoupeno. Formát a typ média, na které chcete kopírovat, můžete změnit pro aktuální úlohu
nebo pro všechny úlohy kopírování.

Nastavení formátu médií

Letter

Legal

A4

Nastavení typu médií

Běžný papír

Předtištěný

Hlavičkový papír

Fólie

Děrovaný

Štítky

Dokumentový papír

Recyklovaný

Barvy

Světlý

Silný

Kartón

Obálka

Vellum (Pergamen)

Hrubý papír

Změna formátu a typu média pro aktuální úlohu (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

Poznámka

U zařízení HP LaserJet 3050 vše v jednom změnu formátu a typu média provedete

pomocí změny výchozího nastavení formátu a typu média.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Papír

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte formát média a poté stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte typ média a poté stiskněte tlačítko .

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit kopírování

.

CSWW

Kopírování: Postup ...

231

background image

Změna výchozího nastavení formátu média

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení papíru a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Výchozí formát papíru a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte formát média a poté stiskněte tlačítko .

5.

Výběr uložíte stisknutím tlačítka .

Změna výchozího nastavení typu média

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení papíru a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Výchozí typ papíru a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte typ média a poté stiskněte tlačítko .

5.

Výběr uložíte stisknutím tlačítka .