HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna nastavení kompletování kopií

background image

Změna nastavení kompletování kopií

Zařízení můžete nastavit tak, aby automaticky kompletovalo vícenásobné kopie do sad. Vytváříte-li
například dvě kopie tří stran a je zapnuto automatické kompletování, vytisknou se stránky v tomto pořadí:
1,2,3,1,2,3. Je-li automatické kompletování vypnuto, vytisknou se stránky v tomto pořadí: 1,1,2,2,3,3.

Chcete-li použít automatické kompletování, musí se původní dokument vejít do paměti. Pokud tomu tak
není, zařízení vytiskne jen jednu kopii a zobrazí se zpráva, která oznámí změnu. Pokud k tomu dojde,
použijte pro dokončení úlohy následující metody:

Rozdělte úlohu na menší úlohy, které obsahují méně stránek.

Zhotovte najednou jen jednu kopii dokumentu.

Vypněte automatické kompletování.

Zvolené nastavení kompletování zůstává v platnosti pro všechny kopie až do další změny nastavení.

Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu (pouze HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

Poznámka

U zařízení HP LaserJet 3050 vše v jednom změňte výchozí nastavení kompletování

kopií na použití kompletování kopií.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Třídit.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

3.

Stisknutím tlačítka

Spustit kopírování

se volba uloží a okamžitě se spustí úloha kopírování.

Stisknutím tlačítka se volba uloží, aniž by se zahájilo kopírování.

Změna výchozího nastavení kompletování kopií

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Nastavení kopírování a pak stiskněte tlačítko .

3.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Výchozí kompletování.

4.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte Zapnuto nebo Vypnuto.

5.

Nastavení uložte stisknutím tlačítka .

Poznámka

Výchozí výrobcem nastavená hodnota automatického kompletování kopií je

Zapnuto.

CSWW

Kopírování: Postup ...

229