HP LaserJet 3050 All in One Printer - Skenování z ovládacího panelu zařízení

background image

Skenování z ovládacího panelu zařízení

1.

Vložte předlohy, které chcete skenovat, do automatického podavače dokumentů (ADF) a seřiďte
vodicí lišty média.

NEBO

Zvedněte kryt skleněné desky skeneru a předlohu položte na desku lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Stiskněte tlačítko

Spustit skenování

nebo

Skenovat do

na ovládacím panelu.

234

Kapitola 11 Postup ...

CSWW

background image

Programování tlačítka

Skenovat do

na zařízení

Poznámka

Aby bylo možno tlačítko

Skenovat do

používat, musí být nejprve naprogramováno.

Pokud je však zařízení připojeno přímo k počítači, jsou ve výchozím nastavení některá cílová
umístění již naprogramována.