HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

background image

Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

1.

Otevřete v aplikaci dialogové okno vlastností zařízení (ovladač tiskárny).

2.

Na kartě Úpravy zvolte položku Ruční tisk na druhou stranu.

3.

Vytiskněte dokument.

4.

Po vytisknutí první strany odstraňte zbývající média ze vstupního zásobníku a dejte je stranou,
dokud nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

5.

Odeberte vytisknuté stránky, vytištěnou stranu ponechejte dole a vyrovnejte stoh.

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

6.

Znovu vložte stoh médií do vstupního zásobníku. Potištěná strana by měla být otočena dolů a horní
hrana by měla směřovat do zařízení.

1

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

7.

Na obrazovce počítače klepněte na tlačítko OK a počkejte na vytištění druhé strany.

CSWW

Tisk: Postup ...

199