HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

background image

Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

Poznámka

Ovladač tiskárny také obsahuje pokyny a obrázky pro ruční oboustranný tisk.

1.

Otevřete v aplikaci dialogové okno vlastností zařízení (ovladač tiskárny).

2.

Na kartě Úpravy zvolte položku Tisk na obě strany.

Poznámka

Pokud je možnost Tisk na obě strany šedá nebo není k dispozici, otevřete

vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Na kartě Nastavení zařízení nebo Konfigurace
zvolte možnost Povolit ruční oboustranný tisk a klepněte na tlačítko OK. Opakujte kroky
1 a 2.

3.

Vytiskněte dokument.

CSWW

Tisk: Postup ...

195

background image

4.

Po vytisknutí první strany odstraňte zbývající média ze vstupního zásobníku a dejte je stranou,
dokud nedokončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

5.

Odeberte vytisknuté stránky, vytištěnou stranu ponechejte dole a vyrovnejte stoh.

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

6.

Znovu vložte stoh médií do vstupního zásobníku. Potištěná strana by měla být otočena dolů a horní
hrana by měla směřovat do zařízení.

1

HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

7.

Na obrazovce počítače klepněte na tlačítko OK a počkejte na vytištění druhé strany.

196

Kapitola 11 Postup ...

CSWW