HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Tisk na obě strany ručně (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

1.

Vložte dostatek papíru do jednoho ze tří zásobníků. Při použití speciálního papíru, např.
hlavičkového papíru, vložte papír jedním z následujících způsobů:

Do zásobníku 1 vložte hlavičkový papír přední stranou nahoru a dolním okrajem dopředu.

Do všech ostatních zásobníků vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a horním okrajem
směrem k zadní části zásobníku.

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte papír s gramáží větší než 105 g/m

2

. Mohl by uvíznout.

2.

Otevřete okno tiskového ovladače (pokyny naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

3.

Na kartě Úpravy zaškrtněte políčko Tisk na obě strany (ručně).

4.

Klepněte na tlačítko OK.

5.

Odešlete tiskovou úlohu do zařízení.

6.

Přejděte k zařízení. Odstraňte ze zásobníku 1 veškerý nepotištěný papír. Do zásobníku, který je
uveden na ovládacím panelu, vložte stoh papíru s vytisknutou první stranou.
Vložte papír
potisknutou stranou nahoru a dolním okrajem směrem do zařízení. Postupujte podle pokynů v okně
na obrazovce. Toto okno se zobrazí ještě před opětovným vložením stohu papíru s vytisknutou
první stranou tiskové úlohy.

7.

Na displeji ovládacího panelu se může zobrazit výzva, které požaduje stisknutí tlačítka, chcete-li
pokračovat.

CSWW

Tisk: Postup ...

197