HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna nastavení tiskového zařízení, například hlasitosti nebo kvality tisku na panelu HP ToolboxFX

background image

Změna nastavení tiskového zařízení, například hlasitosti nebo kvality

tisku na panelu HP ToolboxFX

Chcete-li změnit výchozí nastavení tisku na panelu HP ToolboxFX, postupujte takto:

Poznámka

Změny provedené na nastavení tisku na panelu HP ToolboxFX platí pro všechny

další tiskové úlohy.

1.

Otevřete panel HP ToolboxFXa klepněte na možnost Nastavení zařízení.

2.

Klepněte na kartu Nastavení systému.

3.

Na kartě Nastavení systému lze změnit nastavení na následujících stránkách. Na každé stránce
je k dispozici nápověda s dalšími informacemi.

Informace o zařízení

Manipulace s papírem

Kvalita tisku

Hustota tisku

Režimy tisku

Nastavení systému

Datum/čas

Servis

Dotazování zařízení

Ukládání a obnovení

4.

Klepnutím na tlačítko Použít uložíte změny provedené na těchto stránkách.

Poznámka

Pokud používáte podobná nastavení v ovladači tisku zařízení, má toto nastavení

přednost před nastavením na panelu HP ToolboxFX.

194

Kapitola 11 Postup ...

CSWW