HP LaserJet 3050 All in One Printer - Výběr typu nebo formátu

background image

Výběr typu nebo formátu

Můžete tisknout podle nastavení položky Zdroj (zásobník), Typ nebo Formát. Tisknete-li na speciální
tisková média, například na silný papír, k dosažení dobrých výsledků je důležité tisknout podle typu.
Tisk podle typu nebo formátu provedete následovně. U počítačů Macintosh jsou všechny typy a formáty
přístupné v místní nabídce Zdroj papíru.

Windows: V ovladači tiskárny zvolte typ v poli Typ na kartě Papír. Případně zvolte formát v poli
Formát. U některých typů papíru, například hlavičkového, zvolte typ a formát.

Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4: V dialogovém okně Tisk zvolte zásobník nebo typ média v
místní nabídce Zakládání papíru.

40

Kapitola 4 Používání zařízení

CSWW