HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna hlasitosti výstrahy

background image

Změna hlasitosti výstrahy

Výstražný zvuk zazní, pokud zařízení oznamuje výstrahu nebo kritickou chybovou zprávu. Výstražný
zvuk zní po dobu jedné sekundy.

Změna hlasitosti výstražného zvuku

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení systému a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení hlasitosti a pak stiskněte tlačítko .

4.

Stisknutím tlačítka vyberte možnost Hlasitost upozornění.

5.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte Vypnuto, Potichu, Střední nebo Hlasitě.

6.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .

Poznámka

Výchozí nastavení hlasitosti výstražného zvuku od výrobce je Potichu.