HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna hlasitosti vyzvánění faxu

background image

Změna hlasitosti vyzvánění faxu

Vyzvánění faxu se ozve při zahájení odesílání nebo příjmu faxu. Délka vyzvánění závisí na délce
standardního vyzvánění místní telekomunikační společnosti.

Změna hlasitosti vyzvánění faxu

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení systému a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení hlasitosti a pak stiskněte tlačítko .

4.

Jedním stisknutím tlačítka

<

nebo

>

zvolte Hlasitost zvonění, poté stiskněte .

5.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte Vypnuto, Potichu, Střední nebo Hlasitě.

6.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .

Poznámka

Výchozí nastavení od výrobce je Potichu.