HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna výchozího formátu a typu média

background image

Změna výchozího formátu a typu média

Nastavte formát a typ média, které běžně vkládáte do vstupního zásobníku. Zařízení tato nastavení
používá při kopírování, tisku sestav, tisku faxů a určení automatického zmenšení příchozích faxů.