HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna výchozí konfigurace zásobníku

background image

Změna výchozí konfigurace zásobníku

Výchozí konfigurace zásobníku (formát a typ) je nastavena na možnost Libovolný, což znamená, že z
tohoto zásobníku lze tisknout na libovolný typ a libovolný formát podporovaného média. Pokud
potřebujete pravidelně tisknout na určitý formát a typ média, můžete zásobníky konfigurovat pro tento
formát a typ podle následujících pokynů.

Změna výchozího formátu média pro zásobník

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení systému a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení papíru a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte Zásobník 1 (nebo zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3) a stiskněte

tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Formát papíru a pak stiskněte tlačítko .

6.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost formát.

7.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .

Změna výchozího typu média pro zásobník

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení systému a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení papíru a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte Zásobník 1 (nebo zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3) a stiskněte

tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Typ papíru a pak stiskněte tlačítko .

6.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost typ.

7.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .

42

Kapitola 4 Používání zařízení

CSWW