HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna výchozího typu média

background image

Změna výchozího typu média

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení systému a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení papíru a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Výchozí typ papíru a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost typ.

6.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .