HP LaserJet 3050 All in One Printer - Práce v síti

background image

Práce v síti

Nastavení zařízení a jeho použití v síti (pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

Použití integrovaného webového serveru nebo panelu HP ToolboxFX

Nastavení hesla pro práci v síti

Použití ovládacího panelu zařízení

Podporované síťové protokoly

Konfigurace TCP/IP

Použití protokolu DHCP

Použití služby BOOTP

Konfigurace tisku LPD

TCP/IP

Poznámka

Konfigurace nastavení TCP/IP je složitá a měla by být prováděna pouze zkušenými

správci sítě. Protokol BOOTP bude vyžadovat server (PC, Unix, Linux apod.) pro konfiguraci
určitých nastavení TCP/IP pro tento produkt. Protokol DHCP bude také vyžadovat server, ale
nastavení TCP/IP nebudou fixována na zařízení. Ruční metoda konfigurace specifických
nastavení TCP/IP může být provedena pomocí ovládacího panelu, integrovaného webového
serveru nebo panelu HP ToolboxFX. Potřebujete-li další nápovědu ohledně konfigurace sítě,
kontaktujte poskytovatele vámi používané sítě.

CSWW

149