HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurace pomocí serveru, pomocí služby AutoIP a ruční konfigurace TCP/IP

background image

Konfigurace pomocí serveru, pomocí služby AutoIP a ruční

konfigurace TCP/IP

Zapnete-li zařízení ve stavu s nastavením od výrobce, pokusí se nejprve získat konfiguraci TCP/IP ze
serveru, jako je BOOTP nebo DHCP. Pokud bude tato metoda neúspěšná, nakonfiguruje se zařízení
pomocí protokolu AutoIP. Zařízení může být konfigurováno také ručně. Mezi nástroje ruční konfigurace
patří webový prohlížeč, ovládací panel zařízení a panel HP ToolboxFX. Ručně přiřazené hodnoty
konfigurace TCP/IP budou při vypnutí a zapnutí zařízení zachovány. Zařízení lze také kdykoli znovu
nakonfigurovat na použití serverové metody (BOOTP nebo DHCP), metody AutoIP, nebo ručního
nastavení parametrů TCP/IP.