HP LaserJet 3050 All in One Printer - Výchozí konfigurace adresy IP (AutoIP)

background image

Výchozí konfigurace adresy IP (AutoIP)

Výchozí adresa IP bude přiřazena pomocí protokolu AutoIP v případě, že selžou metody získání adresy
ze serveru. Pokud se nepodaří získat adresu IP pomocí protokolů BOOTP a DHCP, použije zařízení k
přiřazení jedinečné adresy IP metodu místního adresování. Místní adresování je označováno jako Auto
IP. Přiřazená adresa IP je v rozsahu 169.254.1.0 až 169.254.254.255 (obecně se uvádí jako
169.254/16) a měla by být platná. Podle potřeby ji však lze dále upravovat pro síť pomocí podporovaných
nástrojů pro konfiguraci TCP/IP. U lokálních adres se nepoužívá maska podsítě. Maska podsítě bude
mít hodnotu 255.255.0.0 a nelze ji změnit. Lokální adresy se nebudou směrovat mimo místní síť a
nebude možný přístup do Internetu ani z Internetu. Adresa výchozí brány bude stejná jako adresa místní
sítě. Pokud je zjištěna duplicitní adresa, zařízení v případě potřeby automaticky znovu přiřadí svou
adresu podle standardních metod adresování v místní síti. Adresu IP konfigurovanou na zařízení lze
zjistit vytisknutím konfigurační stránky sítě ze zařízení. Může nějakou chvíli trvat, než u protokolů
přiřazování adres ze serveru vyprší časový limit. Proces AutoIP lze proto urychlit vypnutím používání
služeb BOOTP a DHCP na zařízení. To lze provést prostřednictvím integrovaného webového serveru.

CSWW

Konfigurace TCP/IP

159