HP LaserJet 3050 All in One Printer - Úvod

background image

Úvod

Zařízení obsahuje server LPD (Line Printer Daemon), který podporuje tisk pomocí procesu LPD. Tato
kapitola popisuje konfiguraci zařízení pro použití v jednotlivých systémech, které podporují tisk pomocí
LPD. Tyto pokyny se týkají následujících funkcí:

Proces LPD v systémech UNIX.

Konfigurace systémů UNIX typu BSD pro použití procesu LPD.

Konfigurace tiskových front pomocí nástroje SAM (systémy HP-UX).

Tisk LPD v systému Windows NT nebo 2000

Poznámka

Informace o ostatních neuvedených systémech naleznete v dokumentaci

k danému operačnímu systému a v nápovědě online.

Poslední verze systému Novell NetWare (NetWare 5.x se službami NDPS 2.1 nebo novější)
podporuje tisk pomocí procesu LPD. Pokyny pro nastavení a podporu naleznete v dokumentaci
dodané se systémem NetWare. Další informace naleznete také v dokumentaci s technickými
informacemi (TID) na webové stránce podpory společnosti Novell.

168

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW