HP LaserJet 3050 All in One Printer - Informace o procesu LPD

background image

Informace o procesu LPD

Jako proces LPD (Line Printer Daemon) se označuje protokol a programy související se zařazovacími
službami pro řádkové tiskárny, které mohou být instalovány na různých systémech používajících
protokol TCP/IP.

Mezi běžně používané systémy, které jsou podporované zařízením používajícím LPD, patří:

Systémy UNIX typu Berkeley (BSD),

HP-UX,

Solaris,

IBM AIX,

Linux,

Windows NT, 2000 nebo XP,

Příklady konfigurace systému UNIX uvedené v této části ukazují syntaxi systémů UNIX typu BSD.
Syntaxe se může u jednotlivých systémů lišit. Správnou syntaxi naleznete v dokumentaci systému.

Poznámka

Funkce procesu LPD lze použít u jakékoli hostitelské implementace LPD, která

splňuje požadavky uvedené v dokumentu RFC 1179. Proces konfigurace zařazovací služby pro
tiskárny se ovšem může lišit. Informace o konfiguraci těchto systémů najdete v dokumentaci
systému.

Programy a protokol procesu LPD zahrnují následující součásti:

Tabulka 9-6

Programy a protokoly procesu LPD

Název programu

Účel programu

lpr

Řadí úlohy do tiskové fronty.

lpq

Zobrazuje tiskové fronty.

lprm

Odstraňuje úlohy z tiskových front.

lpc

Řídí tiskové fronty.

lpd

Prověřuje a tiskne soubory, je-li uvedené zařízení připojeno k systému.

Je-li uvedené zařízení připojeno k jinému systému, pošle tento proces soubory procesu LPD
do vzdáleného systému, na kterém se mají soubory tisknout.

CSWW

Konfigurace tisku LPD

169