HP LaserJet 3050 All in One Printer - Požadavky na konfiguraci procesu LPD

background image

Požadavky na konfiguraci procesu LPD

Aby bylo možno použít tisk LPD, musí být zařízení správně připojeno k síti a mít platnou adresu IP. Tyto
informace jsou uvedeny na konfigurační stránce sítě zařízení. Dále potřebujete:

Operační systém, který podporuje tisk s procesem LPD.

Přístup do systému na úrovni Superuser (root) nebo Administrator.

Hardwarovou adresu LAN (adresu stanice) tiskového serveru. Tato adresa je vytisknuta na
konfigurační stránce sítě zařízení a je ve formátu:

HARDWAROVÁ ADRESA: xxxxxxxxxxxx

kde x představuje hexadecimální číslo (například 0001E6123ABC).