HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurace tiskových front pro systémy typu BSD

background image

Konfigurace tiskových front pro systémy typu BSD

Upravte soubor /etc/printcap tak, aby obsahoval následující řádky:

nazev_tiskarny|zkraceny_nazev_tiskarny:\

:lp=:\

:rm=nazev_uzlu:\

:rp=argument_nazvu_vzdalene_tiskarny:\

(toto může být libovolný název fronty požadované

uživatelem)

:lf=/usr/spool/lpd/soubor_protokolu_chyb:\

:sd=/usr/spool/lpd/nazev_tiskarny:

kde

nazev_tiskarny

označuje zařízení pro uživatele,

nazev_uzlu

určuje zařízení v síti a

argument_nazvu_vzdalene_tiskarny

je označení tiskové fronty.

Další informace o souboru printcap naleznete na stránce nápovědy souboru printcap.