HP LaserJet 3050 All in One Printer - Instalace softwaru TCP/IP (Windows NT)

background image

Instalace softwaru TCP/IP (Windows NT)

Instalace softwaru TCP/IP (Windows NT)

Pomocí tohoto postupu můžete zkontrolovat, zda je software TCP/IP v systému Windows NT
nainstalován, a případně tento software nainstalovat.

Poznámka

Při instalaci součástí TCP/IP budete možná potřebovat instalační disk CD systému

Windows.

1.

Kontrola přítomnosti tiskového protokolu Microsoft TCP/IP a tiskové podpory TCP/IP:

Windows 2000: Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a klepněte na položku
Ovládací panely. Potom poklepejte na složku Síťová a telefonická připojení. Poklepejte
na ikonu Připojení k místní síti pro použitou síť a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

Pokud je v seznamu součástí používaných pro toto připojení uveden internetový protokol
(TCP/IP) a je povolen, potřebný software je již nainstalován. (Viz část

Konfigurace síťového

zařízení v systémech Windows 2000

.) V opačném případě přejděte ke kroku 2.

Windows NT 4.0: Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a klepněte na položku
Ovládací panely. Poté poklepejte na možnost Síť. Zobrazí se dialogové okno Síť.

Je-li protokol TCP/IP uveden na kartě Protokoly a na kartě Služby je uveden tisk Microsoft
TCP/IP, je potřebný software již nainstalován. (Viz část

Konfigurace síťového zařízení v

systémech Windows NT 4.0

.) V opačném případě přejděte ke kroku 2.

2.

Pokud software není nainstalován:

Windows 2000: V okně Vlastnosti připojení k místní síti klepněte na tlačítko Instalovat.
V okně Vybrat typ síťové součásti zvolte Protokol, klepněte na tlačítko Přidat a přidejte
Internetový protokol (TCP/IP).

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Windows NT 4.0: Na jednotlivých kartách klepněte na tlačítko Přidat a nainstalujte Protokol
TCP/IP
a službu Tisk Microsoft TCP/IP.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se zobrazí výzva k zadání cesty, napište úplnou cestu k distribučním souborům
systému Windows NT (možná budete potřebovat disk CD systému Windows NT workstation
nebo server).

174

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW

background image

3.

Zadejte hodnoty konfigurace TCP/IP počítače:

Windows 2000: Na kartě Obecné v okně Vlastnosti připojení k místní síti zvolte možnost
Internetový protokol (TCP/IP) a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

Windows NT 4.0: Může se zobrazit automatická výzva k zadání konfiguračních hodnot TCP/
IP. Pokud tomu tak nebude, zvolte kartu Protokoly v okně Sítě a vyberte možnost Protokol
TCP/IP
. Potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.

Jestliže konfigurujete server systému Windows, zadejte do příslušných polí adresu IP, adresu
výchozí brány a masku podsítě.

Pokud konfigurujete klient, zjistěte u správce sítě, zda máte zvolit automatickou konfiguraci TCP/
IP nebo zda je třeba do příslušných polí zadat statickou adresu IP, standardní adresu brány a
masku podsítě.

4.

Zavřete okno klepnutím na tlačítko OK.

5.

Budete-li k tomu vyzváni, ukončete systém Windows a restartujte počítač, aby se změny projevily.

CSWW

Konfigurace tisku LPD

175