HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurace síťového zařízení v systémech Windows 2000

background image

Konfigurace síťového zařízení v systémech Windows 2000

Konfigurace síťového zařízení v systémech Windows 2000

Nastavte zařízení jako výchozí tiskárnu podle následujících pokynů.

1.

Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány tiskové služby pro systém UNIX (nutné pro dostupnost portu
LPR):

a.

Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a klepněte na položku Ovládací
panely
. Poklepejte na složku Síťová a telefonická připojení.

b.

Klepněte na nabídku Upřesnit a vyberte položku Volitelné síťové součásti.

c.

Vyberte a zapněte možnost Jiné síťové služby pro soubory a tisk.

d.

Klepněte na tlačítko Podrobnosti a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost Print Services for
Unix
(Tiskové služby pro Unix). Pokud ne, zapněte ji.

e.

Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Další.

2.

Otevřete okno Tiskárny (na ploše klepněte na tlačítko Start a vyberte položku Nastavení,
Tiskárny ).

3.

Poklepejte na položku Přidat tiskárnu. Na úvodní obrazovce Průvodce přidáním tiskárny klepněte
na tlačítko Další.

4.

Vyberte možnost Místní tiskárna a vypněte automatické zjištění zařízení při instalaci pomocí
funkce Plug and Play. Klepněte na tlačítko Další.

5.

Vyberte možnost Vytvořit nový port a potom vyberte Port LPR. Klepněte na tlačítko Další.

6.

V okně Přidat tiskárnu kompatibilní s LPR:

a.

Zadejte název DNS nebo adresu IP zařízení.

b.

Pro název zařízení nebo tiskové fronty na zařízení zadejte (malými písmeny) libovolný název
fronty. (Názvy front nemají žádný vliv na výstup.)

c.

Potom klepněte na tlačítko OK.

7.

Vyberte výrobce a model zařízení. (V případě potřeby klepněte na tlačítko Z diskety a podle
pokynů nainstalujte ovladač tiskárny.) Klepněte na tlačítko Další.

8.

Budete-li vyzvání k zachování současného ovladače, tento ovladač zachovejte. Klepněte na
tlačítko Další.

9.

Zadejte název zařízení a zvolte, zda toto zařízení bude výchozí tiskárnou. Klepněte na tlačítko
Další.

10.

Zvolte, zda bude zařízení dostupné z jiných počítačů. Pokud bude sdílené, zadejte název pro
sdílení, kterým se zařízení identifikuje pro jiné uživatele. Klepněte na tlačítko Další.

11.

V případě potřeby zadejte umístění a další informace o zařízení. Klepněte na tlačítko Další.

12.

Zvolte, zda má tiskárna vytisknout zkušební stránku, a klepněte na tlačítko Další.

13.

Klepnutím na tlačítko Dokončit ukončete průvodce.

176

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW