HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurace síťového zařízení v systémech Windows NT 4.0

background image

Konfigurace síťového zařízení v systémech Windows NT 4.0

Konfigurace síťového zařízení v systémech Windows NT 4.0

V systému Windows NT 4.0 nastavte zařízení jako výchozí tiskárnu následujícím způsobem.

1.

Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. Otevře se
okno Tiskárny.

2.

Poklepejte na položku Přidat tiskárnu.

3.

Vyberte položku Tento počítač a klepněte na tlačítko Další.

4.

Klepněte na tlačítko Přidat port.

5.

Vyberte Port LPR a klepněte na tlačítko Nový port.

6.

Do pole Název nebo adresa serveru poskytujícího lpd napište adresu IP nebo název DNS zařízení.

Poznámka

Klientské počítače NT mohou zadat adresu IP nebo název serveru NT, který

je nakonfigurován pro tisk s procesem LPD.

7.

Do pole Název tiskárny nebo tiskové fronty na tomto serveru zadejte (malými písmeny) název
požadované tiskové fronty. Potom klepněte na tlačítko OK.

8.

Vyberte port ze seznamu dostupných portů v okně Přidat tiskárnu a pak klepněte na tlačítko
Další.

9.

Postupujte podle zbývajících pokynů na obrazovce a dokončete konfiguraci.