HP LaserJet 3050 All in One Printer - Změna z přímo připojeného sdíleného zařízení na zařízení připojeného pomocí síťového portu

background image

Změna konfigurace z přímo připojeného sdíleného zařízení na zařízení připojeného pomocí

síťového portu

1.

Odinstalujte ovladač zařízení, které je připojeno přímo.

2.

Podle pokynů v části

Konfigurace zařízení připojeného pomocí síťového portu

nainstalujte ovladač

v síťové konfiguraci.

152

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW

background image

Použití integrovaného webového serveru nebo panelu

HP ToolboxFX

K zobrazení nebo změně nastavení konfigurace IP můžete použít integrovaný webový server nebo
panel HP ToolboxFX. Chcete-li otevřít integrovaný webový server, zadejte adresu IP zařízení do řádku
Adresa ve webovém prohlížeči.

Panel HP ToolboxFX lze zobrazit, je-li zařízení připojeno přímo k počítači nebo je-li v síti. Program
HP ToolboxFX můžete používat pouze tehdy, je-li provedena úplná instalace softwaru.

Otevřete panel HP ToolboxFX jedním z následujících způsobů:

Na hlavním panelu Windows poklepejte na ikonu Stav zařízení a upozornění na panelu
HP ToolboxFX.

Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu Windows, zvolte příkaz Programy (nebo Všechny
programy
v systému Windows XP), klepněte na položku HP, dále HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 vše v jednom
a pak klepněte na možnost HP ToolboxFX.

Na panelu HP ToolboxFX klepněte na tlačítko Nastavení zařízení a potom klepněte na kartu Nastavení
sítě
.

Na kartě Práce v síti (integrovaný webový server) nebo Nastavení sítě (HP ToolboxFX) můžete změnit
tato nastavení:

Název hostitele

Ruční nastavení adresy IP

Ruční nastavení masky podsítě

Ruční nastavení výchozí brány

Poznámka

Při změně síťové konfigurace může být potřeba změnit adresu URL prohlížeče,

abyste mohli znovu komunikovat se zařízením. Zařízení bude několik sekund nedostupné, dokud
se síť nerestartuje.

Nastavení hesla pro práci v síti

Nastavení hesla pro práci v síti

Heslo pro práci v síti lze nastavit z panelu HP ToolboxFX.

1.

Otevřete panel HP ToolboxFX a klepněte na možnost Nastavení zařízení.

2.

Klepněte na kartu Nastavení sítě.

Poznámka

Pokud již existuje síťové heslo zařízení, budete vyzváni k jeho zadání. Zadejte

heslo a klepněte na tlačítko Použít.

3.

Klepněte na tlačítko Heslo.

CSWW