HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurační stránka

background image

Konfigurační stránka

Konfigurační stránka uvádí aktuální nastavení a vlastnosti zařízení. Konfigurační stránku lze vytisknout
ze zařízení nebo z panelu HP ToolboxFX. Chcete-li vytisknout konfigurační stránku ze zařízení,
postupujte podle následujících pokynů.

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Sestava konfigurace a pak stiskněte tlačítko .

Vytiskne se také druhá stránka. Na této stránce poskytují části Nastavení faxu a Nastavení obrazu
podrobné informace o nastavení faxu v zařízení.