HP LaserJet 3050 All in One Printer - Nastavení rychlosti připojení a duplexu

background image

Nastavení rychlosti připojení a duplexu

Nastavení rychlosti připojení a duplexu

Poznámka

Nesprávné změny nastavení rychlosti linky a duplexu mohou znemožnit

komunikaci zařízení s ostatními zařízeními v síti. Ve většině případů by mělo být zařízení
ponecháno v automatickém režimu. Změny mohou způsobit restartování zařízení. Změny lze
provádět pouze pokud je zařízení ve stavu nečinnosti.

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Konfigurovat síť a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Rychlost připojení a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte jedno z těchto nastavení:

Automatický režim

10T Plný,

10T Polov.,

100TX Full

100TX Half

Poznámka

Nastavení se musí shodovat se síťovým zařízením, ke kterému jste připojeni

(síťový rozbočovač, přepínač, brána, směrovač nebo počítač).

5.

Stiskněte tlačítko . Zařízení se restartuje.

156

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW