HP LaserJet 3050 All in One Printer - Stránka konfigurace sítě

background image

Stránka konfigurace sítě

Stránka konfigurace sítě uvádí aktuální nastavení a vlastnosti zařízení. Chcete-li vytisknout stránku
konfigurace sítě ze zařízení, postupujte podle následujících pokynů.

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Sestava sítě a pak stiskněte tlačítko .