HP LaserJet 3050 All in One Printer - Systémy Windows

background image

Systémy Windows

Zařízení podporuje konfiguraci IP ze serveru DHCP systému Windows NT/2000/XP. Tato část popisuje
nastavení fondu neboli oboru adres IP, které může server Windows přiřadit nebo zapůjčit žadateli.
Pokud je zařízení nastaveno na použití protokolů BOOTP nebo DHCP, po zapnutí automaticky odešle
požadavek BOOTP nebo DHCP na konfiguraci IP. Pokud je server DHCP v systému Windows řádně
nastaven, odešle v odpovědi konfigurační data IP pro zařízení.

Poznámka

Tyto informace poskytují pouze určitý přehled. Podrobnější informace a další

podporu najdete v informacích dodávaných k softwaru serveru DHCP.

Poznámka

Chcete-li se vyhnout problémům způsobeným měnícími se adresami IP, společnost

Hewlett-Packard doporučuje přiřadit všem zařízením adresy IP s neomezenou dobou zapůjčení
nebo vyhrazené adresy IP.