HP LaserJet 3050 All in One Printer - Server Windows 2000

background image

Server Windows 2000

Nastavení služby DHCP v systému Windows 2000 Server

Chcete-li nastavit obor DHCP na serveru Windows 2000, postupujte takto:

1.

Spusťte program pro správu protokolu DHCP v systému Windows 2000. Klepněte na tlačítko
Start, vyberte možnost Nastavení a pak Ovládací panely. Otevřete složku Nástroje pro
správu
a spusťte nástroj DHCP.

2.

V okně DHCP najděte a vyberte ve stromu DHCP server Windows 2000. V případě, že server není
ve stromu uveden, vyberte možnost DHCP a klepnutím na nabídku Akce přidejte server.

3.

Po výběru vašeho serveru ve stromu DHCP klepněte na nabídku Akce a vyberte možnost Nový
obor
. Spustí se Průvodce vytvořením oboru.

4.

V okně Průvodce vytvořením oboru klepněte na tlačítko Další.

5.

Zadejte název a popis nového oboru a klepněte na tlačítko Další.

6.

Zadejte rozsah adres IP pro tento obor (počáteční adresa a koncová adresa). Zadejte také masku
podsítě. Poté klepněte na tlačítko Další.

Poznámka

Používáte-li podsítě, maska podsítě určuje část adresy IP definující podsíť a

část definující klientské zařízení.

7.

V případě potřeby zadejte rozsahy adres IP, které budou serverem z oboru vyjmuty. Poté klepněte
na tlačítko Další.

8.

Nastavte dobu trvání zapůjčení adresy IP pro klienty DHCP. Potom klepněte na tlačítko Další.
Společnost Hewlett-Packard doporučuje přidělit všem zařízením vyhrazenou adresu IP. To je
možné provést po nastavení oboru (viz krok 11).

9.

Chcete-li pro daný obor konfigurovat možnosti DHCP až později, vyberte možnost Ne a klepněte
na tlačítko Další. Chcete-li konfigurovat možnosti DHCP nyní, vyberte možnost Ano a klepněte na
tlačítko Další.

a.

V případě potřeby určete adresu IP směrovače (nebo výchozí brány), jenž mají klienti
používat. Poté klepněte na tlačítko Další.

b.

V případě potřeby určete pro klienty názvy domén a servery DNS. Klepněte na tlačítko Další.

c.

V případě potřeby určete pro klienty názvy domén a servery DNS. Klepněte na tlačítko Další.

d.

Chcete-li nyní aktivovat možnosti DHCP, klepněte na tlačítko Ano a poté klepněte na tlačítko
Další.

10.

Úspěšně jste vytvořili obor adres DHCP na serveru. Průvodce ukončíte klepnutím na tlačítko
Dokončit.

11.

Nastavte pro zařízení rezervovanou adresu IP v rámci oboru DHCP:

a.

Ve stromu DHCP otevřete složku oboru a vyberte možnost Rezervace.

b.

Klepněte na nabídku Akce a vyberte možnost Nová rezervace.

c.

Zadejte odpovídající informace do každého pole včetně rezervované adresy IP pro zařízení.

CSWW

Použití protokolu DHCP

163

background image

Poznámka

Adresu MAC zařízení naleznete na stránce konfigurace sítě.

d.

V části Podporované typy vyberte možnost Pouze DHCP a klepněte na tlačítko Přidat.

Poznámka

Vyberete-li možnost Oba protokoly nebo Pouze BOOTP, výsledkem

bude konfigurace prostřednictvím protokolu BOOTP. Stane se tak vzhledem k pořadí,
ve kterém zařízení inicializuje požadavky konfiguračního protokolu.

e.

Určete dalšího rezervovaného klienta, nebo klepněte na tlačítko Zavřít. Přidaný rezervovaný
klient se zobrazí ve složce Rezervace pro tento obor adres.

12.

Zavřete nástroj pro správu služeb DHCP.