HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ukončení použití služby DHCP

background image

Ukončení použití služby DHCP

UPOZORNĚNÍ

Pokud se změní adresa IP na zařízení, je v některých případech nutná

aktualizace konfigurace zařízení nebo systému pro tisk u klientů nebo serverů. Pokud nechcete
zařízení konfigurovat pomocí služeb protokolu DHCP, je třeba jeho konfiguraci změnit jinou
metodou konfigurace. Parametry protokolu TCP/IP lze upravit ručně pomocí podporovaného
webového prohlížeče na integrovaném webovém serveru, pomocí ovládacího panelu nebo
pomocí programu HP ToolboxFX. Pokud začnete používat konfiguraci BOOTP, parametry
konfigurované službou DHCP budou uvolněny a dojde k inicializaci protokolu TCP/IP. Pokud
začnete používat ruční konfiguraci, adresa IP konfigurovaná službou DHCP bude uvolněna a
použijí se parametry IP určené uživatelem. To znamená, že pokud adresu IP zadáte ručně,
konfigurace všech parametrů (např. masky podsítě a výchozí brány) by měla být
provedena také ručně.

164

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW