HP LaserJet 3050 All in One Printer - Úvod

background image

Úvod

Tato část obsahuje informace, které vám pomohou získat základní znalosti o protokolu TCP/IP.

Podobně jako je tomu u obecného jazyka, který lidé používají k vzájemné komunikaci, je TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Protokol řízení přenosu/Protokol Internetu) sada
protokolů, které definují způsob, jakým počítače a jiná zařízení vzájemně komunikují v síti.

TCP/IP se rychle stává jednou z nejpoužívanějších sad protokolů. Hlavním důvodem je skutečnost, že
na protokolu TCP/IP je založena síť Internet. Pokud chcete síť připojit k Internetu, musíte ke komunikaci
použít protokol TCP/IP.